Naujienos

Priimtas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 140 ir 141 straipsniai

2022-12-06

Seimas priėmė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (toliau – Įstatymas) 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo iki 2024 m. gruodžio 31 d. pratęsė galimybę lengvatinėmis sąlygomis nustatyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Pastebėtina, kad po 2024 m. gruodžio 31 d. Įstatymo 141 straipsnio 3 dalyje nurodytos teritorijos galės būti nustatomos tik gavus žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimą dėl šių teritorijų nustatymo, t. y. negavus minėtų sutikimų gali susiklostyti padėtis, kai ūkinę ir (ar) kitokią veiklą vykdantys asmenys dėl teisėtai vykdomos veiklos nebegalės nustatyti ir įregistruoti Įstatyme nurodytų teritorijų ir, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, tose teritorijose nuo 2025 m. sausio 1 d. nebegalės vykdyti veiklos. Dėl to, atsižvelgiant į pasekmes, kurios gali kilti nenustačius ir neįregistravus Nekilnojamojo turto registre apsaugos zonų, tikslinga neatidėlioti Įstatymo įgyvendinimo.