Veikla

Draudimas

  • Konsultuojame klientus draudimo veiklos vykdymo Lietuvos Respublikoje klausimais.
  • Atstovaujame klientams (draudėjams, naudos gavėjams ir draudikams) ginčuose, kylančiuose dėl draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo.