Veikla

Struktūrinė parama

  • Konsultuojame struktūrinės paramos paraiškų rengimo, paraiškų atitikties reikalavimams klausimais.
  • Atstovaujame projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšomis, vykdytojams valstybės institucijų vykdomuose pažeidimų tyrimuose,
  • Turime didelę atstovavimo administraciniuose teismuose patirtį, nagrinėjant ginčus dėl Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšų grąžinimo.