Veikla

Vandentvarka

  • Konsultuojame geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos vykdymo klausimais.
  • Esame sukaupę didelę patirtį atstovaudami viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, paviršinių nuotekų tvarkytojams ginčuose su abonentais bei vartotojais.
  • Nuolat stebime ir analizuojame geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos teisinį reguliavimą, jo kaitą, teismų praktiką, politiką ir tendencijas, klientų užsakymu rengiame teisės aktų projektus vandentvarkos srityje.