Veikla

Energetika

  • Konsultuojame klientus energetikos sektoriaus teisinio reguliavimo Lietuvos Respublikoje klausimais.
  • Rengiame visų energijos rūšių gamybos, energijos išteklių gavybos, energijos pirkimo pardavimo, importo ir eksporto, tiekimo, perdavimo, paskirstymo sutartis, teikiame jų teisinį įvertinimą.
  • Atstovaujame klientams reguliavimo institucijose gaunant licencijas ir leidimus atitinkamoms energetikos veiklos rūšims.
  • Atstovaujame klientams ikiteisminėse institucijose ir teismuose dėl ginčų, kylančių iš energetikos santykių.
  • Esame sukaupę ilgametę patirtį konsultuodami klientus, besirengiančius įgyvendinti ir įgyvendinančius energetikos srities projektus. Nuolat stebime ir analizuojame energetikos sektorių teisės aktus ir jų kaitą, teismų praktiką, politiką ir tendencijas.