Veikla

Aplinkos apsauga

  • Konsultuojame aplinkosauginių projektų įgyvendinimo, gamtos išteklių naudojimo, mokesčių už aplinkos teršimą klausimais.
  • Esame sukaupę didelę patirtį atstovaudami veiklos vykdytojams ginčijant aplinkosauginių patikrinimų metu nustatytus pažeidimus Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos, Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei administraciniuose teismuose.
  • Atstovaujame klientams sprendžiant ginčus dėl žalos aplinkai atlyginimo.
  • Nuolat stebime ir analizuojame aplinkos apsaugos teisės aktus ir jų kaitą, teismų praktiką, politiką ir tendencijas, klientų užsakymu rengiame pasiūlymus teisės aktų aplinkos apsaugos srityje projektams.