Veikla

Sandoriai

  • Atstovaujame klientams visuose sandorių sudarymo etapuose (derybos, sandorių projektų rengimas, jų sąlygų derinimas, sandorių sudarymas).
  • Konsultuojame klientus sandorių vykdymo metu kylančiais klausimais.
  • Atstovaujame klientams ginčuose dėl sandorių.
  • Vykdome sandorių vykdymo stebėseną.