Veikla

Darbo santykių reguliavimas, sauga darbe

  • Patyrę darbo teisės specialistai (mokslininkai ir praktikai) konsultuoja darbuotojus ir darbdavius darbo teisės klausimais.
  • Rengiame ir analizuojame darbo sutartis, konfidencialumo, studijų, kvalifikacijos kėlimo išlaidų atlyginimo susitarimus ir pan. sutartis su darbuotojais.
  • Rengiame ir analizuojame vidaus darbo taisykles, pareiginius nuostatus, konsultuojame teisiniais darbo organizavimo klausimais.
  • Rengiame ir analizuojame kolektyvines sutartis, teikiame konsultacijas profesinių sąjungų veiklos klausimais.
  • Atstovaujame darbdaviams ir darbuotojams darbo ginčuose.
  • Teikiame teisines konsultacijas užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje bei darbo užsienyje klausimais.