Veikla

Verslo teisė

Kokybiškos teisinės paslaugos verslui. Kvalifikuoti specialistai, gebantys identifikuoti ir spręsti įvairias verslo reguliavimo problemas, kūrybiškai taikyti verslo administravimo ir teisės normas, teikia profesionalias konsultacijas įvairių ūkio subjektų veiklos klausimais.

  • Teikiame plataus spektro paslaugas visose įmonių teisės srityse – nuo įmonės steigimo iki pelningo jos pardavimo.
  • Konsultuojame klientus sandorių ir jų struktūrų, reikalingų konkrečiam tikslui pasiekti, klausimais. Rengiame sandorių projektus, dalyvaujame susitikimuose, derybose
  • Teikiame teisinę pagalbą paruošiant visų rūšių komercines sutartis, derantis dėl jų sąlygų ir sprendžiant sutarčių vykdymo klausimus.
  • Konsultuojame klientus steigiant, reorganizuojant, pertvarkant, likviduojant įmones;
  • Padedame spręsti visas kasdienines įmonės problemas;
  • Konsultuojame klientus visais įmonių teisės aspektais.