Veikla

Statyba ir nekilnojamasis turtas

  • Esame sukaupę didelę patirtį konsultuodami nekilnojamojo turto plėtros, įsigijimo ir perleidimo klausimais.
  • Atstovaujame tiek užsakovų, tiek generalinių rangovų, subrangovų interesams visuose statybos etapuose (nuo derybų ir sutarties pasirašymo iki statybos užbaigimo ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo).
  • Dirbame su Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) parengtomis standartinėmis sutarčių sąlygomis.
  • Esame sukaupę didelę patirtį sprendžiant nekilnojamojo turto vystytojų ir statybos proceso dalyvių ginčus, įskaitant, bet neapsiribojant ginčų sprendimą ginčų nagrinėjimo komisijoje, arbitraže bei teismuose.