Naujienos

Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. lapkričio 24 d. nutartis

2022-11-24

Lietuvos apeliacinis teismas 2022 m. lapkričio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-802-910/2022 paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2022 m. balandžio 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1136-653/2022, kuriuo viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui (užsakovui) buvo priteista iš rangovo kiek daugiau nei 267 tūkst. eurų kompensacija už darbų atlikimo termino praleidimą.

Rangovas savo nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, kad esą užsakovas faktiškai pradėjo naudotis rangovo atliktų darbų rezultatu pagal paskirtį, todėl darbai turėjo būti laikomi perimti pagal Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygų (FIDIC „Geltonosios“ knygos) 10.2 punktą.

Užsakovo (ieškovo) vykdomas nepertraukiamas nuotekų valymas ir dumblo apdorojimas rangovo (atsakovo) statomuose dumblo apdorojimo įrenginiuose teismų nebuvo pripažintas Darbų dalių perėmimu pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos 10.2 punktą, motyvuojant, be kita ko, tuo, kad iš sutarties sąlygų matyti, kad užsakovo nepertraukiamai vykdomas nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo procesas, rangovui jį perjungus į pastatytus ir rekonstruotus dumblo apdorojimo įrenginius, taip pat bandomasis darbų dalies naudojimas nebus laikomas ieškovo naudojimusi atsakovo darbų rezultatu (jo dalimi).

Viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui byloje atstovavo advokatų kontoros AVIP advokatai Beata Vilienė ir Linas Vilys.