Darbo teisė

  • Darbo sutarčių, visiškos materialinės atsakomybės sutarčių, konfidencialumo, studijų, kvalifikacijos kėlimo išlaidų atlyginimo susitarimų ir pan. sutarčių su darbuotoju rengimas ir analizė
  • Vidaus darbo taisyklių, pareiginių nuostatų rengimas ir analizė, konsultavimas teisiniais darbo organizavimo klausimais;
  • Kolektyvinių sutarčių rengimas ir analizė bei konsultacijos profesinių sąjungų veiklos klausimais;
  • Atstovavimas darbdaviams ar darbuotojams darbo ginčuose;
  • Teisinis konsultavimas užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje bei darbo užsienyje klausimais.